Nyheter

Publisert 19. september 2016 19:32
Ultimaker 2 ex+

Vi har fått ny 3D-printer. Om du ønsker å printe noe eller bare se den i aksjon, kom innom!

Ultimaker 2 ex+

Publisert 19. september 2016 19:32

Vi har fått ny 3D-printer. Om du ønsker å printe noe eller bare se den i aksjon, kom innom!