Medlemmer i Hackerspace

For oversikt over gruppene og deres medlemmer, se Om oss.