Hva gjør egentlig Prolo?

Hva gjør egentlig Prolo?

11. april 2019 12:24

Les mer om LabOps + PR (felles gruppe): Hva gruppa egentlig gjør, hva som har skjedd dette semesteret, og noe om planene våre for neste.

Som noen kanskje har fått med seg allerede, har Hackerspace kjørt et prosjekt der vi publiserer en ukentlig artikkel. Artikkelskrivingen har gått på rundgang blant gruppene våre, og vi har nå kommet til siste gruppe, Prolo, eller LabOps + PR (felles gruppe) som vi offisielt heter. Vi er gruppen i Hackerspace som har ansvaret for drift av verkstedet, arrangere skolebesøk, kurs, stands, og drive PR.

Prolo har de siste semestrene gjennomgått en nokså betydelig nedgang i medlemstall og aktivitet, men er nå i en oppsving. Selv med få medlemmer, gjør vi så godt vi kan for å få til varierte kurs, holde verkstedet brukbart og å holde plakater og annen informasjon oppdatert.

Vi har dette semesteret arrangert fire kurs, i kronologisk rekkefølge: Spillutvikling med HaxeFlixel, Spillutvikling med Unity, Begynnerkurs i 3D-printing, og et internkurs kalt Prototyping på Hackerspace. Spillutviklingkursene ble arrangert som forberedelse til Hackerspace Game Jam for noen uker siden.

I tillegg til kurs, har vi også hatt flere skolebesøk innom på Hackerspace. Dette er viktig for å vise hva vi holder på med, og kanskje påvirke dem til å melde seg inn når de selv begynner på NTNU. Det siste skolebesøket vårt var tidligere denne uken, da vi hadde kombinert kurs og omvisning for en videregåendeklasse fra faget Programmering og Modellering X. De fikk både holdt på med Arduino, besøkt verkstedet vårt, og prøvd Vive-rommet.

I tillegg til diverse kurs og arrangementer, har vi også ansvar for drift av verkstedet. Derfor jobber vi nå sammen med styret på å få skaffet nye 3D-printere til Hackerspace, så se opp for disse tidlig neste semester!

Et av målene våre for neste semester, er å få inn flere folk til PR. I dag er PR veldig redusert, noe vi håper å gjøre noe med. Hvis du kjenner noen som liker å drive med PR, fortell dem gjerne at vi trenger dem.

Er det noe du synes må fikses på verkstedet? Har du spørsmål, eller har lyst til å holde, kurs? Bli gjerne med i kanalen #prolo-public på Slack, eller sens oss en mail på hackerspace-labops@idi.ntnu.no

 

God påske!
Eskil Dybvik
Leder for LabOps + PR (felles gruppe)