Verkstedet er dessverre stengt i eksamenstiden. Vi vil åpne igjen i August. Kom gjerne tilbake da.
Møt DevOps vår 2023 / Meet DevOps spring 2023

Møt DevOps vår 2023 / Meet DevOps spring 2023

6. mai 2023 01:12

Skrevet av Silje Hanø Tangen

Lest 709 ganger

Denne artikkelen er en DevOps gruppestatus vår semesteret 2023! Det blir en kort introduksjon og oversikt over hva vi har gjort og hva vi planlegger å gjøre, så enjoy! This article is a DevOps group status for our spring semester in 2023! There will be a brief introduction and overview of what we have done and what we plan to do, so enjoy!

** – Norsk –**

Om oss i DevOps

Dette semesteret har vi blitt til 12 medlemmer!
Vi har fått inn 5 nye bidragsytere som har forsterket laget med godt humør, fikset issues på nettsiden og kommet med ideer til nye prosjekter! Dette har vært positivt når det kommer til arbeidsoppgavene fordi ansvaret har blitt spredt rundt og vi kan samarbeide uten for mye stress og press! the more the merrier!

Hva vi har gjort dette semesteret?

De to hovedsakene vi har jobbet med er å finne en løsning for å flytte serverne våre da det er bygningsarbeid på Elektro. Den andre er å bytte chatkanal fra Slack til Matrix siden det er en ulempe at meldinger blir slettet etter et gitt tidspunkt. I løpet av semesteret har vi også fikset: åpne søknader og mulighet for engelsk versjon på nettsiden som er de to mest bemerkelsesfulle funksjonalitetene vi har holdt på med i den siste tiden

Hva planlegger vi å gjøre neste semester?

Neste semester så håper vi å bli ferdig med oppgavene fra forrige semester, altså å flytte serverne til det nye stedet og få opp den nye kanalen matrix.org. Dette er også stor sannsynlighet for at vi prioriterer å lage en wiki side da flere synes dette er noe vi burde få til! Vi har også jobbet med å utvikle et spill på nettsiden som alle kan benytte seg av! Tilslutt tenker vi å se på muligheten med å flytte serverne til en skybasert lagringsplass da DevOps gruppa mister folk med kompetanse innenfor serveroppsett sånn at vi hovedsakelig kan fokusere mest på utbedring av nettsiden og lignende knyttet opp mot dette

Tilslutt: Hvis du syntes dette virket spennende og kult så er det bare å søke (vi biter ikke)!

** – English –**

About us in DevOps

This semester we have grown to 12 members!
We have welcomed 5 new contributors who have strengthened our team with their positive attitudes, fixing issues on the website, and contributing to new project ideas. This has been a positive development for our workload, as responsibilities have been shared and we can collaborate without too much stress and pressure. The more the merrier!

What have we accomplished this semester?

The two main tasks we have been working on are finding a solution to relocate our servers due to building work on Elektro and switching our chat channel from Slack to Matrix. We see the latter as an advantage because messages are not deleted on Slack after a given time. During the semester, we have also implemented two notable features on our website: open applications and the possibility of an English version.

What are our plans for next semester?

Next semester, we hope to complete the tasks from the previous semester, including relocating our servers to the new location and launching the new Matrix channel. We are also likely to prioritize creating a wiki page, as several members believe this is something we should have. Additionally, we have been working on developing a game for our website. Finally, we are considering the possibility of moving our servers to a cloud-based storage solution, as our DevOps group is losing members with expertise in server setup. This would allow us to focus primarily on improving the website and related projects.

Finally: If you find this exciting and cool, feel free to apply (we don’t bite)!