Gruppestatus: DevOps H21

Gruppestatus: DevOps H21

13. oktober 2021 18:37

Skrevet av August Heltne

Hvem og hva er DevOps?

DevOps er Hackerspace sin IT-gruppe. Vi har ansvaret for drift og videreutvikling av nettsiden og serverene til Hackerspace samt diverse dingser. Etter høstens opptak er vi nå oppe på syv stykker hvor tre er erfarne medlemmer, to er nettopp ferdige med opplæringen og to er godt i gang med opplæringen. DevOps sin fremtid ser dermed lys ut og vi har muligheten til å kjøre i gang med ambisiøse prosjekter dette semesteret!

Hva har vi gjort siden forrige statusoppdatering?
Siden DevOps har hatt en sunn mengde medlemmer siden forrige statusoppdatering har vi fått gjort en god del arbeid på nettsiden. Noe av det vi har gjort siden sist inkluderer:

- Vaktlistesystem for nettsiden slik at medlemmer ikke trenger å tulle rundt på Google Drive for å sjekke hvem som har vakt når.
- Lagersystem som viser hva vi har tilgjengelig på verkstedet. Alt på verkstedet er ikke registrert der så LabOps setter stor pris på at folk hjelper til med å registrere ting.
- Utlånssystem som er tett knyttet til lagersystemet og lar oss ha kontroll på alt som er lånt ut gjennom nettsiden.
- Regelside slik at alle reglene styret vedtar angående Hackerspace er lett tilgjengelig for alle interne og eksterne.
- BUG FIXES!


Hva planlegger vi å gjøre videre?
Til tross for alt vi har oppnådd siden sist har vi fortsatt mye som skal gjøres. Hovedmålene dette semesteret er å få kjøpt inn nye servere, sette opp Matrix for å erstatte Slack og lage et prosjektarkiv til nettsiden hvor alle prosjektgrupper kan legge ut en rapport om prosjektet sitt når de er ferdige. Hvis du har noen tanker om andre ting som mangler på nettsiden er det bare å sende det i devprat på Slack eller å ta kontakt med et medlem av DevOps.

Lykke til med resten av semesteret og husk at det bare er 43 dager til eksamensperioden!
August, Leder DevOps