Koronatiltak på Hackerspace

Koronatiltak på Hackerspace

21. august 2020 13:50

Skrevet av Eskil Dybvik

Denne artikkelen beskriver reglement for bruk av Hackerspace NTNU sine lokaler under koronapandemien. For å ha tilgang til verkstedet, må disse reglene følges til enhver tid. De som er på vakt er ansvarlige for at smittevernreglene blir fulgt av alle på verkstedet.

Logging av hvem som bruker verkstedet
Vi bruker NTNU sitt system for smittesporing.

  • Når du ankommer verkstedet, husk når du kom.
  • Når du forlater verkstedet, scan QR-koden som er hengt opp på verkstedet, og før inn når du kom og gikk fra verkstedet.

De som er på vakt har til enhver tid ansar for at folk husker når de kommer, og at folk registrerer seg etterpå.
QR-koden går til https://innsida.ntnu.no/checkin/room/38445

VR-rommet er helt stengt
VR-utstyret vårt vil kunne være en veldig stor smittekilde, og oppfyller ikke noen krav til hygiene. Det vil derfor være utilgjengelig for alle. VR-rommet skal helst ikke brukes til noe annet.

Maks 8 personer på verkstedet
Det skal til enhver tid ikke være flere enn 8 personer på verkstedet. Siden dette ikke er mange, har vi en “prioriteringsliste”:
1. De som er på vakt
2. De som jobber med et prosjekt
3. De som er på verkstedet for det sosiale
Dette betyr at hvis det er 2 personer på vakt, og 6 som sitter og prater, må en av de 6 gå ut hvis det kommer noen for å jobbe på et prosjekt. De som er på vakt, kan fortelle folk at de må forlate verkstedet.

Følg NTNU og myndighetene sine smittevernregler
Dette inkluderer å holde avstand, ikke komme på verkstedet med symptomer, og å si ifra hvis du får bekreftet smitte. Vask og sprit hendene riktig og ofte.