Regler for verkstedet

Regler for verkstedet

Oppdatert 17. november 2022

Generelle verkstedregler

 • Behandle verktøy og verkstedets utstyr på en respektfull måte.
  • Skru av loddebolter, skjermer, PC-er og liknende når de ikke er i bruk

 

 • Gi plass til folk som jobber med prosjekter om du bare er på Hackerspace for å sosialisere

 

 • Hold mat unna utstyret

 

 • Ikke ta noe fra verkstedet uten tillatelse
  • Skal du låne noe, så må det på utlånslista, se “regler for utlån”.

 

 • Ikke modifiser noe hardware eller software på noe utstyr på verkstedet uten forståelse og eksplisitt tillatelse fra LabOps, styret eller ledelsen. 

 

 • iPaden skal ikke brukes. Den tilhører ledelsen.

 

 • Bruk vett og generell folkeskikk ved bruk av verksted-tv og Sonos.

 

Regler for prosjekthyller

 • Prosjekthyller skal merkes med navn og dato/semester, det er krav om fullt (identifiserbart) navn og bør være med i Hackerspace NTNU sin Slack

 

 • Dato skal oppdateres hvert semester

 

 • Prosjekthyller er forbeholdt privatpersoner, medlemmer og ikke-medlemmer har samme prioritet. Prosjektgrupper o.l. skal kontakte LabOps for å få dedikert lagringsplass et annet sted på verkstedet

 

 • LabOps foretar en opprydning når de ser det nødvendig
  • Dette skal varsles i rimelig tid (typisk 2 uker), slik at alle som har hylle får en rimelig mulighet til å oppdatere den.
  • Det skal varsles den aktuelle personen på Slack/telefon/mail før innholdet i hylla kastes/demonteres
   • Med forbehold om at personen er mulig å få tak i med informasjonen på hylla

 

 • Maks én hylle per person

 

 • Hylleseksjonen designert til prosjekthyllene, er forbeholdt prosjekthyllene og skal ikke brukes til oppbevaring av andre ting.

 

 • Personlig prosjekt o.l. som ikke får plass i ei prosjekthylle, skal meldes fra til LabOps, som finner en egnet plass