Regler for loddestasjon

Regler for loddestasjon
  • Pass alltid på å holde området rundt deg og ved loddestasjonen ryddig

 

  • Ikke la loddestasjonen være påslått uten tilsyn

 

  • Bruk alltid vifte med filter for å beskytte din egen helse og helsen til de rundt deg