Prusa i3 - Petter

På denne siden kan du reservere bruk av Prusa i3 - Petter.

Grønne blokker er dine egne reservasjoner.

Trykk på en av dine reservasjoner for å oppdatere kommentaren eller slette den.

Grå blokker er andre sine reservasjoner.

LOGG INN FOR Å RESERVERE!
LOGG INN