Linux/Terminal

Linux/Terminal

Grunnleggende beherskelse av Linux og kommandolinje

Ferdigheter