Arduino og mikrokontrollere

Arduino og mikrokontrollere

Programmering av mikrokontrollere og bruk av disse i småelektroniske prosjekter.

Ferdigheter