Hackerspace NTNU har normale åpningstider etter julen. Velkommen tilbake da :)
Opptak begynner etter julen. Har du lyst til å få beskjed når opptaket starter? Skriv inn e-postadresse her: https://s.ntnu.no/hackerspace-opptak

Ferdigheter