Brukerprofil

Emma Lu Eikemo

Medlem

Emma Lu Eikemo

Medlem
  • Basisinformasjon
  • Studerer Datateknologi
  • emmalei@ntnu.no