Hackerspace holder stengt i eksamensperioden fra og med 28.04 og frem til neste semesterstart. Stikk likevel innom vår Slack-kanal dersom du har lyst til å slå av en prat!

Brukerprofil

Torstein Nordgård-Hansen

Prosjektgruppen
  • Basisinformasjon
  • Studerer ElSys
  • Githubtorsteinnh
  • Ferdigheter
  • Linux
  • 3D-Printing
  • VR-Utstyr
  • Arduino
  • Raspberry Pi
  • Lodding