Hackerspace holder stengt i begynnelsen av Januar grunnet flytting til A-blokka.

Brukerprofil

Torstein Nordgård-Hansen

Prosjektgruppen
  • Basisinformasjon
  • Studerer ElSys
  • Ferdigheter
  • Linux
  • 3D-Printing
  • VR-Utstyr
  • Arduino
  • Raspberry Pi
  • Lodding