Kurs – Raspberry Pi og linux-terminal

Kurs – Raspberry Pi og linux-terminal

Dette arrangementet er åpent for alle studenter uavhengig av Hackerspace-medlemskap

Arrangementansvarlig: Karl Emil Ingebrigtsen

event 23. mars 2022

access_time 18:00 til 20:30

location_on VE22 - SMASH

Dette arrangementet er åpent for alle studenter uavhengig av Hackerspace-medlemskap

På dette kurset kommer du til å få grunnleggende forståelse i bruken av Linux-terminal ved å sette opp en Raspberry Pi med Raspberry Pi OS. Dette innebærer å:

  • Forklare formålet med en terminal og hvordan den brukes
  • Installasjon og vedlikehold av pakker med apt (relevant for Raspberry Pi OS) eller annen primærpakkebehandler
  • Vite om Windows Subsystem for Linux (WSL), så man kan finne ut mer ved behov.  
  • Demonstrere beherskelse av navigasjon i filsystemet og enkel filbehandling (ls, mv, cp, cd, touch, rm, mkdir)
  • Kunne finne frem til informasjon/hjelp på egen hånd (man / -h flagg)

Det er ingen krav til forkunnskaper for å delta.

NB! Husk å ta med egen laptop

Ved å delta på arrangementet vil du få følgende ferdigheter godkjent:

Påmelding

Påmeldte: 6 / 30 (på venteliste: 0)

Logg inn for å melde deg på

Frist for påmelding er 23. mars 2022 20:30

Frist for avmelding er 23. mars 2022 18:00