Kurs – Raspberry Pi og linux-terminal (lvl1)

Kurs – Raspberry Pi og linux-terminal (lvl1)

Dette arrangementet er åpent for alle studenter uavhengig av Hackerspace-medlemskap

Arrangementansvarlig: Alexander Navasca Skinstad

event 11. november 2021

access_time 18:00 til 21:00

location_on KJL4

Dette er et nybegynnerkurs i Linux-terminal og Raspberry Pi (level 1)

På dette kurset kommer du til å få grunnleggende forståelse i bruken av Linux-terminal ved å sette opp en Raspberry Pi med Raspberry Pi OS. Dette innebærer å:

  • Forklare formålet med en terminal og hvordan den brukes
  • Installasjon og vedlikehold av pakker med apt (relevant for Raspberry Pi OS) eller annen primærpakkebehandler
  • Vite om Windows Subsystem for Linux (WSL), så man kan finne ut mer ved behov.  
  • Demonstrere beherskelse av navigasjon i filsystemet og enkel filbehandling (ls, mv, cp, cd, touch, rm, mkdir)
  • Kunne finne frem til informasjon/hjelp på egen hånd (man / -h flagg)

Det er ingen krav til forkunnskaper for å delta.

NB! Husk å ta med egen laptop

Påmelding

Påmeldte: 14 / 50 (0 på venteliste)

Logg inn for å melde deg på

Frist for påmelding er 10. november 2021 23:59

Frist for avmelding er 10. november 2021 21:59