Basic Course - Raspberry Pi & Linux terminal

Basic Course - Raspberry Pi & Linux terminal

Dette arrangementet er åpent for alle studenter uavhengig av Hackerspace-medlemskap

Arrangementansvarlige: William Henry Tjønndal, Carl Johan Gützkow,

event 10. april 2024

access_time 18:00 til 20:00

location_on R50

Dette arrangementet er åpent for alle studenter uavhengig av Hackerspace-medlemskap | This event is open to all students regardless of whether you are a Hackerspace member or not

(English below)

Norsk

I dette kurset skal du lære hvordan man setter opp en Raspberry Pi med Raspberry Pi OS og hvordan man bruker Linux-terminalen.

Dette kurset innebærer:
- Forklaring av formålet med en terminal og hvordan den brukes
- Installasjon og vedlikehold av pakker med apt (relevant for Raspberry Pi OS) eller andre pakkebehandlere
- Kunnskap om Windows Subsystem for Linux (WSL), slik at du kan finne ut mer om nødvendig
- Demonstrasjon av mestring av navigasjon i filsystemet og enkel filbehandling (ls, mv, cp, cd, touch, rm, mkdir)
- Å kunne finne informasjon/hjelp på egenhånd (man / -h flagg)
- Mini-prosjekt for praktisk erfaring

Ingen forkunnskaper trengs for å ta dette kurset.

NB! Husk å ta med egen PC.

Du kan laste ned presentasjonen som en pdf-fil nedenfor.

English

In this course you will learn how to set up a Raspberry Pi with Raspberry Pi OS and how to use the Linux terminal.

This course involves:
- Explanation of the purpose of a terminal and how it is used
- Installation and maintenance of packages with apt (relevant for Raspberry Pi OS) or other primary package managers
- Knowledge about the Windows Subsystem for Linux (WSL), so you can find out more if needed
- Demonstration of how to masterfully navigate the file system and simple file management (ls, mv, cp, cd, touch, rm, mkdir)
- Being able to find information/help on your own (man / -h flag)
- Mini-project for hands-on experience

No prior knowledge is required to attend this course.

NB! Remember to bring your own laptop.

You can download the presentation as a pdf file below.

Ved å delta på arrangementet vil du få følgende ferdigheter godkjent:

Påmelding

Påmeldte: 8 / 20 (på venteliste: 0)

Logg inn for å melde deg på

Frist for påmelding er 10. april 2024 17:00

Frist for avmelding er 10. april 2024 17:00

Filer

Arrangøren har lagt ved følgende filer