Hackerspace NTNU har normale åpningstider etter julen. Velkommen tilbake da :)
Opptak begynner etter julen. Har du lyst til å få beskjed når opptaket starter? Skriv inn e-postadresse her: https://s.ntnu.no/hackerspace-opptak
Course - Raspberry Pi and linux terminal

Course - Raspberry Pi and linux terminal

Dette arrangementet er åpent for alle studenter uavhengig av Hackerspace-medlemskap

Arrangementansvarlig: Neeraj Mehta

event 17. oktober 2022

access_time 18:00 til 20:00

location_on VE22 - SMASH

In this course you will gain a basic understanding of the use of the Linux terminal by setting up a Raspberry Pi with Raspberry Pi OS. This involves:

This event is open to all students regardless of Hackerspace membership

In this course you will gain a basic understanding of the use of the Linux terminal by setting up a Raspberry Pi with Raspberry Pi OS. This involves:

  • Explain the purpose of a terminal and how it is used
  • Installation and maintenance of packages with apt (relevant for Raspberry Pi OS) or other primary package manager
  • Know about the Windows Subsystem for Linux (WSL), so you can find out more if needed.  
  • Demonstrate mastery of navigation in the file system and simple file management (ls, mv, cp, cd, touch, rm, mkdir)
  • Able to find information/help on your own (man / -h flag)

There are no requirements for prior knowledge to participate.

NB! Remember to bring your own laptop

Ved å delta på arrangementet vil du få følgende ferdigheter godkjent:

Påmelding

Påmeldte: 4 / 30 (0 på venteliste)

Logg inn for å melde deg på

Frist for påmelding er 17. oktober 2022 00:01

Frist for avmelding er 17. oktober 2022 12:00