Nordic Semiconductor nrf51-DK er et utviklerkort som støtter Bluetooth low energy, også kjent som BLE. Kortet er designet for å bruke så lite strøm som mulig og egner seg derfor ypperlig til IoT-prosjekter. Hackerspace har flere kort tilgjengelige for bruk.

nrf51_bmtZ7aU.jpg

Innhold

Pin-out og generell info

Pinout og annen info her

Mbed

Mbed er ARMs rammeverk for mikrokontrollerutvikling. Rammeverket bruker C++ og støttes av de fleste nye mikrokontrollere, blant annet vår kjære nrf51-dk. Den enkleste måten å komme igang med Mbed på er å bruke den nettbaserte kompilatoren. Hackerspace har tidligere holdt kurs i Mbed og holder det gjerne igjen dersom det er interesse for det.

Keil

Det er mulig å programmere kortet direkte i C ved å bruke Keil µVision. Dette kan være nyttig dersom du er vil lære mer om hvordan mikrokontrollere og C fungerer, men det viser seg at denne måten å skrive kode til kortet på er svært dårlig dokumentert og kan føre til mye facepalming. Snakker her av erfaring!

Error: Cortex-M0! - En av mange kryptiske feilmeldinger i Keil.