DSC01252_NKlVgxG.JPG

Pin-out og mbed info

Pinout og mbed info her

Referansemanualer med full info!

Mikrokontrolleren EFM32HG

Disse er ikke siktet på mbed-bruk men det går ann å blande mbed med vanlig C++ og register-programmering.