GFG-8216A_Y5hh9ux.jpg
Instek GFG-8216
Hackerspace har en Instek GFG-8216 signalgenerator.

Speccs

Generatoren kan generere signal fra 0,3Hz til 3MHz i form av sinus-, trekant-, firkantkurver.

Tutorial

Hvordan bruke en signalgenerator