Et potentiometer fungerer som en variabel motstand. Pinen i midten på potentiometeret vil fungere som en resistor fra 0 til 10K Ohm. Den tredje pinen vil alltid ha maks resitstans på seg, altså 10K. Merk at det som med vanlige resistorer, også finnes variasjoner i hvor stor motstand det er på potentiometere. Potentiometerene her på Hackerspace er av typen U103 306E (pdf).

Arduino_Guide_6h0kEAQ_6lB8Pzs.png
Hvordan de tre beina på potentiometeret fungerer

Eksempler for bruk