Brødbrettet kommer i mange størrelser og fassonger, men logikken bak dem er de samme.

Brødbrettene vi tilbyr her på hackerspace, ser slik ut.

Arduino_Guide_00Q9Zdr_eC9rdcq.png

For å forstå hvordan et brødbrett fungerer kan vi dele brettet opp i kollonnene markert med + og - tegnet. Dersom du kobler på en ledning som leverer strøm i et hullene på + siden av brettet vil du kunne få strøm fra alle de andre koblingspunktene på + siden av kollonnen. Videre fungerer samme logikk for - siden av brettet. Dersom du har en ledning som går til GND på - siden, kan du koble i ledninger hvor som helst på samme kollonnene, og strømmen vil gå til GND.

De kollonnene som har en bokstav på toppen og bunnen, er ikke direkte koblet til +/- kollonnene og trenger en ledning mellom seg for å kunne få strøm. Dersom du kobler på en ledning til en en rad, vil kun denne raden få strøm. For eksempel hvis du går fra + til (J1) (Du finner J1 helt øverst i høyre hjørne på figur 1) vil J1 - F1 ha strøm, men ikke radene under. Merk også her at A-E og F-J er separate “kretser” og det vil ikke gå strøm mellom disse, ved mindre du kobler dem sammen med en ledning.

Bildet under viser en baksiden på et brødbrett, og forklarer egentlig mye greiere hvordan et brødbrett leder strøm.

backside_breadboard_saQJtR5.jpg