So you want to Arduino eh? Vel du har kommet til rett plass. Målet med denne guiden er å hjelpe deg i gang med alt som er Arduino. I guiden vi du også finne informasjon om alle komponenter som er å finne på Hackerspace, og gi litt opplæring i hvordan Arduino IDE fungerer.

Arduino Mikrokontrolleren

Arduinoen i seg selv fungerer som en mikrokontroller som utfører det du ber den om å gjøre gjennom Arduino IDE. Så Arduino blir på en måte bindeleddet mellom programmering og en elektrisk krets. På kortet På selve kortet finner du følgende:

Arduino_Guide_cmBckHI.jpg

Tilkobling til PC + Strømforsyning: Ved mindre du er veldig kul, kommer du til å laste opp koden til Arduinoen via denne koblingene. Har du derimot lastet opp koden din, vil den ligge i minnet på kortet, så den er ikke avhengig av å være koblet i en PC hele tiden. Det kortet derimot må ha for å kunne utføre hva den er programmert til, er en strømforsyning. Er kortet koblet til en PC får kortet strøm der i fra, ellers må den ha strøm gjennom den andre strømforsyningen.

Ekstra strømforsyning: I denne porten kan du plugge i batteri, eller strøm fra veggen. På denne måten kan du ha Arduinoen til å utføre det den er programmert til å gjøre uten at at den er koblet i en PC.

Digitale porter: Kanskje den delen av kortet du kommet til å bruke mest. Fra de digitale portene kan du enten sende ut strøm (HIGH) eller ikke sende ut strøm (LOW). Det er fra disse du kommer til å sende mesteparten av signalene dine i fra. De fungerer ikke bare som output, men også som input. Om de skal være output eller input bestemmer du via scriptet ditt.

Analoge porter: Disse portene kan sende ut og ta inn et analogt signal, i form av en spenning på mellom 0V og 5V. På denne måten kan du for eksempel kan du bruke en fysisk komponent på brødbrettet ditt til å kommunisere med koden din, som igjen kan kommunisere med andre komponenter på brødbrettet.

5V og 3.3V strøm: Dersom skal gi konstant strøm til en komponent, vil det være gjennom disse portene. Dette er som regel gjennom litt mer avanserte komponenter som trekker strøm hele tiden for å fungere.

GND (Ground): For å fullføre en krets trenger du alltid en negativ pol, som strømmen kan gå til. Så for å fullføre kretsen din trekker du en ledning til av ground-portene, markert GND.

Reset: Knappen gjør nettopp det du forventer å gjøre. Men rent teknisk så begynner Arduinoen å lese koden på nytt, når du trykker på knappen.

Arduino IDE: The Basics

Intro: Arduino IDE er blanding mellom C og C++ og er stort sett ganske greit å programmere i. Arduino IDE kan lastet ned fra denne linken her:

Bruk: Når du åpner en tom side, vil det allerede være skrevet litt inn i koden. Dette er metodene void setup() , og void loop(). Det er i disse to metodene du kommer til å skrive størsteparten av koden din. I setup initialiserer du alle portene du har tenkt å bruke på arduino-kortet. Dersom du vil at digitalport 13 skal levere strøm, mens analogport A0 skal få strøm som et signal, kan du fortelle dette til

Arduino slik:

I void loop() forteller du Arduinoen hva den i det hele tatt skal gjøre. Som metoden tilsier looper den funksjonen konsant, så koden du skriver her blir lest om igjen og om igjen. Vil du bruke Arduinoen som en skrivebordslampe, kan du kode loop slik:


Resistorer Det siste denne guiden kommer til å gå gjennom før eksemplene begynner, er resistorer. For Arduino er de ikke så veldig viktig hvilke du bruker, så lenge du husker å bruke de. Det skader ikke å bruke for stor motstand, men det skader der i mot ganske mye å bruke for lite motstand. For Arduino er det som sagt, ikke så alt for nøye hvilke du bruker, som regel enten 220 ohm eller 10 kilo ohm.