Her følger en liste over hvordan du bruker forskjellige deler av mbed-brettene våre (foreløpig bare EFM32 brettene)

LED-lys

De to LED-lysene på Happy og Giant gecko er tilgjengelig på pin LED1 og LED2 (den det står LED0 på på brettet).

Bibliotek:

Funker uten noe bibliotek (annet enn mbed)

Initialisering:

DigitalOut myled(LED1);

Skru på:

myled = 1;

Skru av:

myled = 0;

Kodeeksempel:

#include "mbed.h"

DigitalOut myled(LED1);

int main(){
  while(1){
    myled = 1;
    wait(0.5);
    myled = 0;
    wait(0.5);    
  }

}

Knapper

Både Happy og Giant Gecko har to fysiske knapper markert med "PB0" og "PB1". Disse heter "SW0" og "SW1" i mbed. OBS OBS: PB0 og PB1 i mbed betyr ikke knappene, men portene PB0 og PB1. Bruk SW1/SW0 for knappene Det er kjip navnekollisjon her :(

Bibliotek:

Funker uten noe bibliotek (annet enn mbed)

Initialisering: DigitalIn myButton0(SW1); DigitalIn myButton1(SW1);

Når knappen er trykket:

if(myButton0 == 0){

}

OBS OBS: knappen er 0 når den er trykket og 1 når den ikke er trykket

Når knappen ikke er trykket:

if(myButton0 == 1){

}

Kodeeksempel:

#include "mbed.h"

DigitalOut myLed1(LED1);
DigitalOut myLed0(LED2);
DigitalIn myButton0(SW0);
DigitalIn myButton1(SW1);

int main() {
  while(1) {
    if(!myButton0){
      myLed0 = 1;
    }else{
      myLed0 = 0;
    }

    if(!myButton1){
      myLed1 = 1;
    }else{
      myLed1 = 0;
    }

    //Shorter version that does the same:
    // myLed0 = !myButton0;
    // myLed1 = !myButton1;
  }
}

Lysmåler (Giant Gecko)

Slider (Giant Gecko)

LC-Sense

LCD Segment Display (bare Giant Gecko)

Bibliotek:

EFM32_SegmentLCD

Include:

#include "EFM32_SegmentLCD.h"

Setup:

silabs::EFM32_SegmentLCD segmentDisplay;

Display text: segmentDisplay.Write("Hello");

Hvis du får problemer, prøv å legg inn en 'wait(0.01f);' før første kall til Write.

For flere funksjoner se API dokumentasjonen.

Memory-LCD Display (bare Happy Gecko)

Mer info kommer her senere, men om du har lyst til å prøve deg kan du se på eksempelet her:

MemoryLCD

Temperature and humidity sensor (bare Happy Gecko)

Silicon Labs Si7021 https://developer.mbed.org/teams/SiliconLabs/code/SILABS_RHT/