Sett opp nytt prosjekt og importer bibliotekene som trengs

Lag et nytt program i kompilatoren din, og velg "Empty Program" som template.

Screenshot_2016-04-18_16.04.08_G8mOl93.png

Importer USBDevice

Klikk "Import" og søk etter "USB" -> dobbelklikk "USBDevice"

Screenshot_2016-04-18_16.07.17.png

Importer mbed

På noen plattformer mangler mbed når du lager tomt prosjekt. Gjør det samme som for USBDevice, men søk etter "mbed" og velg biblioteket laget av "mbed official"

Lag en .cpp fil

Lag en ny .cpp fil i prosjektet

Copy pasta

Her er et lite program for å få deg i gang. Bare kopier inn koden under i .cpp fila du lagde og så er du klar!

#include "mbed.h"
#include "USBKeyboard.h"

DigitalOut mled(LED1);

USBKeyboard keyboard;

int main(void) {
  //Loop forever
  while (1) {
    //Wait 1 second
    wait(1);

    //TURN DOWN THAT MUSIC
    keyboard.mediaControl(KEY_VOLUME_DOWN);

    //Write some text
    keyboard.printf("Hello World from Mbed\r\n");

    //Toggle LED to show that it's running
    mled = !mled;
  }
}

For å bli et tastatur trenger du en kabel til!

Kompiler programmet og flash mikrokontrolleren ved å lagre filen direkte på den (se mbed setup).

Nå trenger du en USB-kabel til. På EFM32-brettene er USBen du skal bruke mikroUSB porten nederst på brettet. Hvis du kobler denne til PCen din skal den nå leke tastatur og spamme tekst. Protip: Åpne opp notepad eller tilsvarende før du kobler den inn i PCen.

Hvis du flipper bryteren nederst til venstre til USB vil den kunne dra strøm rett fra USB-kabelen som brukes for å leke tastatur, så da vil den automatisk skru seg på når du kobler den i en USB port (du trenger ikke debug-USBen).

Forslag til videreutvikling

Prøv å bruk knappene på brettet og annen input til å sende keystrokes. For eksempel kan du lage din egen volum-kontroll.