På mbed-brettene kan man koble til eksterne komponenter. For å kommunisere med dem i programmene bruker man AnalogIn, AnalogOut, DigitalIn eller DigitalOut, avhengig av hvilken type komponent det er snakk om.

DigitalOut

En led kan f.eks. kontrolleres gjennom DigitalOut, slik:

DigitalOut myled(LED1);

Her definerer man en ny variabel av typen DigitalOut, ved å sende inn hvilken pin LED-en er koblet på. LED-pæra kan så skrus av og på ved å sette myled til hhv. 0 og 1. DigitalOut og de andre klassene kan brukes for komponenter både på og utenfor brettet. Det eneste som endres er hvilken pin man skal referere til.

Analoge komponenter

Enkelte komponenter sender analoge signaler, og da må man bruke AnalogIn/AnalogOut-klassene. Typiske slike komponenter er f.eks. en knapp man skrur på, som sender kontinuerlige verdier (i motsetning til en trykk-knapp som enten er trykket inn, eller ikke).

AnalogIn mything(P06);

Her har vi koblet til en analog komponent til pin-en merket P06 på brettet.

Vi kan nå lese av verdien til 'mything' slik:

float value = mything.read();

Mer informasjon om de ulike mbed-klassene fins på mbed.org: