English version

Hva er mbed?

mbed er en plattform og C++ bibliotek som gjør det super lett å programmere en stor mengde forskjellige mikrokontrollere. Det er veldig lett å sette opp, og du trenger ikke installere noen ting: alt skjer i nettleseren!

Her er koden for å blinke et lys:

#include "mbed.h"

DigitalOut myled(LED2);

int main() {
  while(1) {
    myled = 1;
    wait(0.2);
    myled = 0;
    wait(0.2);
  }
}

Arduino vs mbed

Det er naturlig å sammenligne mbed med Arduino, da de er omtrent like brukervennlige og har mye av de samme anvendelsene. Så hva er forskjellene? En av hovedforskjellene er jo hvilke mikrokontrollere som støttes; hvor mange Arduino mikrokontrollere i hovedsak er ment for Arduino, brukes mbed på mikrokontrollere som i hovedsak skal brukes i produksjon av ekte produkter, så på det viset kan det noen ganger lønne seg med mbed. En annen fordel er at siden mbed bare er et C++ bibliotek og ikke et eget språk har man tilgang til alle de avanserte funksjonene også! Dette gir også mye fleksibilitet i utviklingsmiljø: Du kan gjerne bruke online IDE-en eller om du er mer avansert kan det settes opp til å funke i IDE-er som Keil eller Simplicity Studio.

Kom i gang

Setup instruksjoner finner du her :)

Linker: