Søk etter filer kan gjøres med find.

Søk på filnavn: find -name hei.js.

Søk på filer som er modifisert de siste 10 minutt: find -mmin -10.