Lese dokumentasjon til programmer

Det finnes mange programmer, og det er umulig å ha alle mulighetene deres i hodet samtidig. Derfor følger det med manualer til programmene som vi kan lese i kommandolinjen. Skriv man (kort for manual) foran kommandonavnet for å få manualen, her bruker man page up og page down for å bla, /søkeord + enter for å søke etter et søkeord, n og shift + n for å se neste og forrige. q for å gå ut av manualen. Trenger man en grundigere gjennomgang finnes kommandoen doc som virker ganske likt, men gir en grundigere forklaring.