Se innhold i en mappe

Lik brukergrensesnitt du allerede er vant med er alt på RPIen lagret i filer og mapper. Disse ligger i et filtre. Når du har kommet inn på RPIen er du i hjemmemappa til brukeren pi. For å se hva som allerede ligger i denne mappen benytter vi oss av kommandoen ls:

ls

Kommandoen ls gir deg en liste over filer og mapper som ligger tilgjengelig der du er akkurat nå.

Finne ut av hvor man er i filtreet

For å finne ut av hvor du befinner deg kan du benytte kommandoen pwd. Pwd står for print working directory, og skriver ut hvilke mapper som er over deg, helt frem til den mappen du befinner deg i.

pwd

Nå skal du få en output som ligner på dette: /home/pi

Gå til en annen mappe

For å gå rundt i filtreet bruker vi kommandoen cd (kort for Change Directory).

cd mappenavn gjør at vi hopper til mappen med navnet mappenavn

cd ~ tar oss til hjemmemappen vår

cd .. tar oss til mappen ovenfor

cd / tar oss til toppen av filtreet

En nærmere titt på filtreet

På toppen av filtreet har vi en rotnode (likt som C:\ i windows, og / i OS X). Denne vises som en “/”. Etter denne ligger det mapper med ting som har noe å gjøre i filsystemet. Vi skal nå utforske filtreet derfra. Kjør følgende kommandoer: cd / cd / tar oss til det øverste stedet i filsystemet.

ls Viser oss alle ikke skjulte mapper som ligger her (for å se skjulte filer i tillegg bruk ls -a).

Det vi ser nå er hvordan Linux organiserer det meste som skjer. Linux er nemlig basert på at alt skal ha en måte å oppføre seg på som ligner på filer. I /proc ligger alle prossessene våre dersom vi tar en titt inni ved hjelp av kommandoen:

ls /proc

Ser vi en haug med tall, hvert tall tilsvarer en prosess som kjører på RPIen.

I /etc ligger det en del konfigurasjonsfiler for programmene våre. Vi skal ta en titt på en av disse ved å kjøre: cat /etc/networking/interfaces.d/network Her ser vi at IP adressen vår blir satt opp automatisk av hva enn nettverket vi jobber med synes er best. Om PIen skal svare på en fast adresse er det her vi må endre. (legg merke til at en adresse må da være satt av til PIen).

I /bin ligger programmer vi bruker. Mye av det vi har skrevet inn tidligere er programmer som kommer herfra som f.eks ls, cd og cat.

I /home ligger filene til brukerene til systemet. Her vil mesteparten av filene du lager ende opp. Script, bilder, data som trengs å lagre burde stort sett leve her.

Programmer og Flagg

Du har kanskje allerede sett at cd, ls og lignende er programmer. I likhet med andre programmer har disse mulighet til å endre oppførselen sin. Dette gjør vi ved å legge på flagg. Flagg er enten bokstaver som kommer etter en dash (dash er tegnet - ) eller ord som kommer etter dobbel dash (tegnene --). Kommandoer prøver så godt de kan å følge standarder for disse. For eksempel vil -h stort sett alltid være help som gir deg en oversikt over de vanligste flaggene, mens flagget til Norge, dessverre, ikke er inkludert. Dette vil også --usage gjøre.

Kopiere og flytte filer

For å kopiere filer bruker vi kommandoen cp. Husk at dersom man skal kopiere en mappe og alt dets innhold må vi bruke -r flagget (som står for recursive). De fleste kopierings, eller flyttingskommandoene skriver man inn hvor man kopierer fra først, og til etterpå. F.eks cp -r oldFolder newFolder vil kopiere oldFolder og alt dens innhold til en ny mappe Newfolder .

For å flytte filer bruker vi mv. Mv fungerer likt som cp, bare at man flytter.