AM-550-EUR-277x340.jpg
AM-510-EUR
Et multimeter brukes til å måle stasjonære strømmer og spenninger, samt motstand. I tillegg kommer andre målinger som kapasitans, induktans, hFE, diodetest og frekvensmåling avhenging av modell.

Innhold

Oppkobling av måling

Multimeteret har 4 tilkoblingshull. COM-tilkoblingen brukes til alle målinger untatt hfe. COM-tilkoblingen fungerer som nullrefferanse. Hvilket av de ande tilkoblingshullene som skal brukes, avhenger av målingen som gjøres.

Det er meget viktig at riktig tilkobling brukes for ampere-målinger. Instrumentet har en intern 400mA sikring på inngangen for miliampere, og 10 ampere sikring for 10- ampere inngangen. Dersom disse verdiene overskrides, ryker sikringen og instrumentet ødelegges.

Valg av målingstype

Spenning

Spenning måles over en komponent, det vil si, en måleprobe på hver side av komponenten. Multimeteret kan måle AC , eller DC spenning. Knappene merket med V er for spenningsmåling for hennholdsvis DC spenning og AC spenning.

Strøm

Strøm går gjennom en leder, og således må strømkretsen brytes og kobles gjennom multimeteret. På samme måte som for spenning finnes det to knapper for dette. En for DC og en for AC.

Motstand

Måling av motstand må KUN skje når kretsens spenning av avslått. Dette fordi multimeteret påtrykker en lav spenning for måle motstand. Dersom det er annen strøm i kretsen vil denne påvirke resultatet og i værste fall føre til skade på multimeteret.

Diode og kontakttest

Knappen merket er for måling av dioder og kontakttest. På lik linje som for mostand, påtrykker multimeteret en spenning. Derfor må kretsen være avslått for denne målingen. Multimeteret måler nå spenningsfall mellom måleprobene. Med denne målingen kan det verifiseres om en diode virker, da den skal ha ca 0.6V spenningsfall i lederettning, og spenningsfall utenfor måleområdet i sperrerettning. Dersom spenningsfallet mellom probene blir 0, piper instrumentet. Dette brukes til å teste ledeevne gjennom ledninger med.

Frekvens

Multimeteret kan måle frekvenser opp til 50kHz. Disse måles ved hjelp av FREQ-funksjonen

Valg av riktig måleområde

Valg av riktig måleområde er viktig av flere grunner. For det første må måleområdet være stort nok til at multimeteret greier å måle målingen vi ønsker. I tilleg må måleområdet være lite nok til at vi får mminst mulig avvik.

Disse to kravene fører til at det riktige valget av måleområde er det måleområdet som er det laveste måleområde hvor målingen vår passer inn under.

Knappene for valg av måleområde har laveste område til venstre og høyeste til høyre. Noen måleområder, slik som frekvens, benytter kun et mindre antall av måleområdeknappene.

Dersom multimeteret blinker 00000 er verdien vi prøver å måle, utenfor måleområde. Knappenes verdi angir maks måleverdi for det aktuelle måleområdet. Eksempelvis, velger vi måleområdet 20kOhm, kan vi måle en motstand på 15kOhm, men ikke en på 25kOhm. For 25kOhm må vi gå til neste område på 200kOhm.