lodd.jpg
Loddinger
Loddebolten, benyttes for lodding av komponenter på kretskort. For de som ikke har loddet før, er det lurt å øve seg på ledningsbiter eller lignende før de går i gang med kompliserte oppkoplinger. Vær forsiktig! Loddespissen har en temperatur på flere hundre grader! Sjekk loddeboltens ledning for smelteskader før loddebolten brukes.

Innhold

Flussmiddel

Loddetinn består av to komponenter; selve tinnlegeringen og flussmiddel. Flussmiddelet er et varmeaktivert oksidfjernede middel. Flussmidlet er aktivt i ca 5 sekund etter oppvarming. Etter denne tiden vil man merke at tinnet danner oksidflak som gjør at tinnet klumper seg og blir mindre flytende. Flussmidlet avgir røyk når det er oppvarmet. Denne røyken er helseskadelig. Det er ferfor viktig at filtervifte benyttes under lodding. Viften har begrenset innsugsrekkevidde. Plasser derfor viften så nært loddeområdet som mulig.

Avsug

Filterviften skal benyttes ved enhver lodding. Filterviften benytter et filter til å filtrere bort avgassene fra loddetinnet. Pass på å la viften stå tilstrekkelig nært kretskortet som det loddes på.

Loddeprosessen

  • Pass på å varme loddepunktet skikkelig før tinnet tilføres. Tinnet skal smeltes på loddepunktet, ikke på loddebolten. Ved riktig loddeteknikk skal tinnet trekke seg utover loddestedet og oppover komponentledningen som vist i figuren. Det er enklere å utføre en god lodding enn å finne feil som skyldes dårlig utført lodding.
  • Bruk riktig mengde loddetinn. Ofte brukes det for mye loddetinn. Vinkelen tinnet danner, både mot kretskortets loddepunkt og mot komponentens bein skal begge være under 90?. Videre er det viktig at tinnet flyter rundt hele loddepunktet og dekker hele gapet mellom komponentbeinet og kretskortets loddepunkt.
  • Vær oppmerksom på om loddetinn flyter utover og kortslutter mot andre loddepunkter.
  • Det er viktig at det er tinn på spissen av loddebolten når den ikke er i bruk, så ikke tørk av spissen på loddebolten med stålullen når du skal sette den fra deg. Tørk heller av spissen hver gang du skal til å bruke den. Spissene blir ødelagt dersom loddebolten blir stående lenge på uten tinn.
  • Loddinger at de ser penest ut hvis de er korrekt utført.

Step-by-step

Kretskort og komponenter er laget for å tåle varmen, men vil ved legnre tids oppvarming ta skade. Derfor er det viktig at tiden loddebolten berører kretskort og komponenter begrenses til maks ca 5 sekund.

Rengjør og fortinn loddebolten før lodding

Tørk av gammelt tinn fra loddeboltens spiss ved hjelp av loddestativets stålull. Påfør et tynt lag med nytt tinn. Dette tinnet vil hjelpe med å lage god termisk kontakt mellom bolten og flatene som skal loddes.

Forvarm loddepunktene

Forvarm loddepunktene ved å plassere loddebolten intil både kretskortets fortinnede loddepunkt og samtidig intil komponentens bein. Forvarming tar ca 1 sekund.

Påfør loddetinn

Før inn loddetinnet langs kretskortets flate til kryssningen mellom loddebolt, komponentbeinet og kretskort loddeflate. Påfør tinn til tinnet flyter rundt hele loddingen.

Ettervarm loddingen

Behold loddebolten på loddingen i ca 1 sekund etter loddetinntråden er tatt bort. Dette sikrer at flussmidlet får tid til å reagere, og man får en fin lodding.

Fortinn loddebolten etter lodding

Når man er ferdig med et eller flere loddepunkt, og skal sette loddebolten tilbake, må den påføres et beskyttende lag loddetinn for å hindre korrosjon på selve loddebolten.