Det oppfordres til å bruke Hackerspace til å bygge små og store prosjekter, samt å skrive dokumentasjon slik at andre kan se på, lære, og muligens prøve å gjøre det samme selv. Her er noen av prosjektene som har blitt laget.

Liste over prosjekter