Hackerspace bruker flere ulike kommunikasjonskanaler. Noen brukes internt, mens andre er ├ąpne for alle interesserte.