Hackerspace bruker flere ulike kommunikasjonskanaler. Noen brukes internt, mens andre er åpne for alle interesserte.