Hackerspace holder stengt i begynnelsen av Januar grunnet flytting til A-blokka.

Ultimaker 2

På denne siden kan du reservere bruk av Ultimaker 2.

Hackerspace er i en tidsramme hvor reservasjonssystemet er stengt. Dette er som regel eksamenstid, ferie, etc.

Dersom du er medlem i Hackerspace, logg på din konto for å kunne reservere print utenom vanlige åpningstider.