3D-printing kurs


Sted:

Hackerspace

Tid:

16:15 - 17:00

Dato:

28 Apr 2017

Status:

Ikke pålogget

8 / 10

Etter at du har vært på kurset skal du:

Kunne hovedforskjeller på FDM- og SLA-printere, samt deres spesifikke fordeler og ulemper
Være klar over hvilke andre 3D-printing teknologier som eksisterer
Vite hvilke komponenter en FDM-printer består av
Være klar over hovedforskjellene mellom PLA- og ABS-plast
Være klar over hvilke andre materialer en FDM-printer kan benytte seg av
Være klar om hvordan kvalitet, lag, infill, hastigheter og temperaturer påvirker en print
Vite hvordan benytte seg av supports, brims, skirts og rafts for å forbedre printen
Være klar over hvordan computer-assisted design (CAD) fungerer og hvilken programvare som kan benyttes
Vite hvordan sette opp Hackerspace sine 3D-printere
Skifte plast
Fikse problemer som skulle oppstå
Vite Hackerspace sine regler for bruk av 3D-printing